zapytaj o ofertę

biuro@domzkeramzytu.com.pl

Bielsko Biała, 43-302

ul. Wyzwolenia 49 A

Infolinia:

+48 883-132-354

Porównaj oferty

Kliknąłem/ęłam, bo wyrażam zgodę na otrzymywanie od ABAKON Spółka z o.o. spółka komandytowa. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Wyzwolenia 49a informacji handlowo – marketingowych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych, wybierając jako formę kontaktu: Wiadomości elektroniczne (w szczególności e-mail, serwisy internetowe,)

Kliknąłem/ęłam, bo wyrażam zgodę na otrzymywanie od ABAKON Spółka z o.o. spółka komandytowa. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Wyzwolenia 49a informacji handlowo – marketingowych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych, wybierając jako formę kontaktu: Połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna )

Kliknąłem/ęłam, bo wyrażam zgodę, aby Twoje dane osobowe w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail były przetwarzane przez ABAKON Spółka z o.o. spółka komandytowa. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Wyzwolenia 49a, w celach marketingowych, co obejmuje m.in. umówienie spotkania, poznanie potrzeb klienta oraz przygotowanie odpowiedniej oferty.

Kliknąłem/ęłam, bo wyrażam zgodę, aby Twoje dane osobowe w zakresie obejmującym: adres e-mail były przetwarzane przez ABAKON Spółka z o.o. spółka komandytowa. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Wyzwolenia 49a w celach wysyłki newslettera w formie wiadomości elektronicznych

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres biuro@domzkeramzytu.com.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: biuro@domzkeramzytu.com.pl ,pod numerem telefonu nr 33 88 111 188  lub pisemnie (adres siedziby administratora).

Administratorem danych jest Dom z keramzytu/Abakon sp z o.o. sp komandytowa  w Bielsku-Białej, ul. Wyzwolenia 49a, KRS 0000388586, NIP 9372649782, Regon 241974149

Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celach określonych powyżej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda – w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie będą przetwarzane.

Dane będą przetwarzane do momenty cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora dostawcom zapewniającym obsługę klienta ( Przedstawiciele Handlowi ) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Pani/Pana dan nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawa żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora lub mailowo na adres biuro@domzkeramzytu.com.pl

W związku z przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Podanie danych w celach realizacji zamówionego kontaktu, w celach marketingowych oraz w celu otrzymywania newslettera jest dobrowolne.

Call Now ButtonZadzwoń do nas zlib.output_compression = Off